09. 01. 2021

Z filozofického ústavu – kapitola třetí

Docent Hroch se jednou filozofovi svěřil, že se mu zdává o Hegelovi a jeho seminářích.