05. 01. 2019

Novináři všech zemí zrušte se! (to není pozvánka na kořalku)

To, co děláte, neděláte dobře. 

Ale možná toho ani nebude potřeba. Označení „novinář“ je třeba jen prázdný pojem.

Pokud děláte zpravodajství pro zájmové skupiny nejste novináři, jste propagandisté. Pokud prezentujete určitou linii, jste ideologové. Pokud prezentujete vlastní vidění světa nejste novináři, jste v nejlepším případě spisovatelé nebo blogeři. Nebo žvanilové. Pokud děláte bulvár nejste novináři, jste baviči nebo hyeny. Pokud drbete, nejste novináři, jste drbny. A tak dále. Vidíte, že pro to co děláte, se dá najít přesnější pojem.

Pokud soustružíte za mzdu, jste soustružníci. Pokud děláte noviny nejste nutně novináři.

Novináři jsou vzácnost.

Jedinou možností je dělat novinařinu jako pozitivistický obor. Všechny odchylky od tohoto modelu by mělo být viditelně označeny, jako složení potravin, návody k použití nebo nebezpečný odpad.

A pozitivistický přístup najde svoje uplatnění, když se ve vědě dostal do slepé uličky.

Pokud toho nejste schopni, nejste hlídací psi, jenom psi. Vaši práci zastanou v pohodě ti, o kterých píšete. Tedy vlády, tajné služby, politici, podnikatelé, celebrity, desetiminutoví hrdinové. Tajfuny, zemětřesení, přírodní vědy, objevy si vystačí s pozitivistickým přístupem. A čtenáři si dle vlastního gusta domyslí všechny ty ptákoviny, kterými je krmíte. Není třeba dopovat vegana umělými dávkami vitamínu C.

Vaši čtenáři jsou kapitola sama o sobě. Jejich často přiblblé komentáře jsou druhou stranou mince, kterou společně razíte.

Ale nejste v tom sami. Otevřete si třeba skripta pro studenty politologie, ekonomie. Otevřete hlavy učitelům dějepisu nebo historikům. Fakta se hodí tomu, kdo zrovna rýmuje svět.

Neříkám Vám, že je to snadné, ale je čestné si přiznat, že to neumíte nebo nemůžete dělat. Někteří vědci vám možná potvrdí, že je sladké nemít názor, přistupovat k problému s myslí začátečníka.

O čem není možno mluvit, o tom je třeba mlčet. Ve vašem případě držet hubu. Když budu toužit po vzrušení, neotevřu si noviny, ale budu cestou do práce autem řezat zatáčky.